Implementatie

Een weldoordacht implementatieproces is essentieel voor het succes van iedere automatiseringsoplossing. Of u nu zelf de regie neemt of dit in handen geeft van ervaren consultants, een nieuw systeem betekent verandering in uw organisatie, nieuwe procedures en werkprocessen. Ons doel is om mensen, business en technologie zo optimaal mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Esize Blue Stream-methode
Met ruim 15 jaar praktijkervaring heeft Esize een unieke best practice aanpak voor implementatietrajecten ontwikkeld met de naam Esize Blue Stream-methode. Deze is gebaseerd is op beproefde PRINCE2-methodiek. Onderscheidend aan onze aanpak is dat wij uitgaan van uw doelstellingen en ambities. Wat u wilt bereiken met het nieuwe systeem is leidend bij elke stap in het implementatieproces. Wij hechten in het bijzonder waarde aan een gedegen analysefase waarin wij in samenwerking met de klant de scope en de inrichtingskeuzes voor de implementatie bepalen. Met de juiste analyse en het juiste advies willen wij ertoe bijdragen dat u uw systeem ook in de toekomst optimaal blijft inzetten. Zo houdt u grip en controle op uw processen en kunt u besparingspotentieel steeds beter signaleren en daadwerkelijk benutten.