Esize Gebruikersgroep

Wij streven naar actieve betrokkenheid van klanten bij de ontwikkeling van onze producten en diensten. De input van onze gebruikers stelt ons in staat om continue te werken aan verbeteringen. Klanten geven mee richting aan nieuwe toepassingen en functionaliteiten. Esize heeft een unieke samenwerking met klanten in de vorm van een actieve gebruikersgroep, die de gebruikers niet alleen een uitstekende belangenbehartiging garandeert maar die vooral ook voorziet in actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Esize platform.

Participatie in productontwikkeling
Naast de gangbare contactkanalen via onze account managers, projectleiders, consultants en de helpdesk, heeft Esize ook een onafhankelijke vereniging van actieve gebruikers. Deze gebruikersgroep richt zich op het optimaliseren van de toegevoegde waarde voor bedrijven die aangesloten zijn op het Esize platfom. De leden van de gebruikersgroep formuleren en delen business cases die dienen als onderbouwing van voorstellen voor aanvullingen of aanpassingen in functionaliteiten. Daarnaast kan de gebruikersvereniging input geven op de inhoud van nieuwe releases en wordt ze ook actief betrokken in de ontwikkeling daarvan. De gebruikersvereniging komt meerdere keren per jaar samen. Daarnaast heeft het bestuur periodiek overleg met het management van Esize. Naast het bespreken van productontwikkeling vindt er op verschillende niveaus uitwisseling plaats over kennis en gebruikerservaringen.