Factuurverwerking

Geen bedrijf zonder factuurverwerking. Om elke inkoopfactuur handmatig af te handelen is vaak een omslachtig en foutgevoelig proces in voege, dat al snel verkeerd kan lopen. Facturen kunnen zoekraken, soms is het onduidelijk wie wat heeft besteld of wanneer iets betaald moet worden. Daarbij kost het oplossen van foutieve facturen veel tijd en geld. Onnodige vertraging kan leiden tot boetes voor te late betaling en het mislopen van betalingskorting. Inkomende facturen moeten worden gevalideerd en in enkele gevallen worden afgewezen, geretourneerd of geannuleerd. Onze oplossingen om dit proces te automatiseren kunnen uitkomst bieden, maar ergens in het traject tussen scannen, verwerking en archivering zullen handmatige handelingen nodig zijn. Heeft u onvoldoende capaciteit of gekwalificeerde medewerkers in huis, dan kan Esize Invoice Clearing u het factuurverwerkingsproces uit handen nemen. Specifiek ontwikkeld voor middelgrote en grote organisaties die op zoek zijn naar een efficiënte en effectieve crediteurenadministratiefunctie. Flexibel en voordeliger dan gespecialiseerde krachten in dienst te nemen. Zo kunnen uw financiële professionals zich richten op belangrijkere cash management activiteiten. Een slimme investering, juist in tijden waarin besparen van belang is.

Professionele ondersteuning van uw crediteurenadministratie
Esize Invoice Clearing biedt u professionele ondersteuning bij de belangrijkste taken van de crediteurenadministratie. In combinatie met onze jarenlange ervaring op het gebied van geautomatiseerde factuurverwerking helpen wij organisaties door zakelijke, vaak intensieve factuurverwerkingsprocessen extern af te handelen. Onze dienstverlening brengt drie belangrijke componenten samen die van essentieel belang zijn voor de crediteurenadministratie: toegang tot mankracht die flexibel naar boven of beneden kan worden afgestemd, de beschikking over experts en een schaalbare technologische infrastructuur. Onze goedgetrainde professionals nemen handmatige en veelal tijdrovende werkzaamheden uit handen en leiden processen in goede banen. Onze dienstverlening omvat onder meer dagelijkse factuurkwesties waarbij eventuele verschillen in facturen ook met de leveranciers kunnen worden rechtgezet. Facturen worden gevalideerd om er zo zeker van te zijn dat deze van de juiste gegevens voorzien zijn en het hoogst haalbare niveau voor automatische matching van inkooporders garanderen. Daarnaast worden er maandelijks proactief rapporten opgesteld om een continue verbetering van het factuurverwerkingsproces te garanderen.

Purchase to Pay-technologie
Esize levert ondersteuning bij processen die de overgang van papier naar digitaal versnellen, waaronder 100% conversie naar digitale facturen, automatische factuurgoedkeuring, matching en workflow. Ook werkzaamheden die niet tot de kerntaken van de crediteurenadministratie behoren, denk aan scan & capture en de IT-infrastructuur, kunnen uitbesteed worden zodat de afdelingen zich op hun dagelijkse en belangrijke kernactiviteiten kunnen richten.
De techniek die het mogelijk maakt, is Esize’s toonaangevende Purchase to Pay-technologie. Een internationaal erkende oplossing voor de automatisering van de crediteurenadministratie. Daarnaast biedt de oplossing een volledig gehoste infrastructuur die een goede en kosteneffectieve IT-omgeving voor de crediteurenadministratie biedt.