Project Management

Om een project succesvol binnen planning en budget af te ronden, moet u risico’s in kaart brengen en beslissingen in alle fasen goed voorbereiden. Daarvoor is het inhuren van deskundig project management een investering die zichzelf altijd terugverdient. U zoekt een ervaren project manager met een achtergrond in IT en kennis van inkoopprocessen? Wij bieden de juiste mensen om ieder optimalisatietraject – met inzet van onze automatiseringsoplossingen – te begeleiden en tot een succes te maken.

Deskundig project management
De project manager geeft sturing aan het complete traject en zal uw medewerkers meenemen in een succesvolle implementatie. Dankzij brede kennis en ervaring kunnen onze project managers een breed scala aan werkzaamheden uit handen nemen. De activiteiten hieronder geven een globaal overzicht van de aandachtsgebieden waar de project manager uw organisatie kan ondersteunen:

 • opstellen van de projectplanning, daarbij het inplannen van beslismomenten
 • samenstellen van een projectgroep in samenwerking met de opdrachtgever
 • vastleggen van alle projectafspraken in een projectplan
 • bewaken van de planning en, indien nodig, bijsturen
 • inplannen van de benodigde workshops en overleggen
 • trainen van eindgebruikers
 • beheren van de actie- en besluitenlijst
 • sturen op tijdige besluitvorming
 • periodiek rapporteren over de voortgang aan opdrachtgever
 • signaleren van risico’s bij opdrachtgever
 • zorg dragen voor de interne communicatie over het project
 • afsluiten van het project en overdragen naar de beheersorganisatie.