Project Management

Maak een afspraak

Strategische inkoopprocessen zijn vaak complexe projecten die vragen om een gestructureerde en transparante aanpak. Zorgvuldige documentatie van projectinformatie voorkomt dat kennis verloren gaat. Door deze projecten te standaardiseren weet u zeker dat alle noodzakelijke stappen worden gezet en borgt u zowel interne als externe samenwerking.

Inkoopprojecten volledig transparant
Esize Project Management ondersteunt uw inkoopprojecten vanaf de eerste opzet en planningsfase tot en met de uitvoering en oplevering. U kunt de efficiency vergroten door projecten te standaardiseren aan de hand van projecttemplates. Alle betrokkenen hebben bovendien altijd een duidelijk overzicht van het volledige project en hun taken, en de projectmanager kan de voortgang van het project moeiteloos monitoren en bewaken. Door de opbouw van een projectdossier worden uw strategische inkoopprocessen volledig transparant en heeft u altijd inzicht in de juiste informatie om de rechtmatigheid van uw uitgaven te kunnen verantwoorden.

Slim projecten inrichten
De oplossing biedt u de mogelijkheid om standaardprojecten te definiëren die u steeds opnieuw kunt gebruiken. De projectmanager hoeft daarmee de opzet van een project niet keer op keer zelf te bedenken. Zo voorkomt u dat kennis verloren gaat en wordt elk project een ´best practice´. Bovendien weet u zeker dat alle noodzakelijke stappen gezet worden. Het systeem is verder zo ingericht dat de inkoper zo weinig mogelijk belast wordt met procedurele verplichtingen.

Eenvoudig informatie delen
Alle projectinformatie legt u op één plek overzichtelijk vast. De projectmanager, projectgroep en andere betrokkenen kunnen beschikken over efficiënte middelen om documenten, inkoopprocessen en ander materiaal te delen. Esize Project Management voorziet zo alle interne en externe projectleden van de juiste informatie op elk moment en op elke plaats, afgestemd op hun specifieke informatiebehoefte.

Doelgericht projectmanagement
Met de software kunnen (besparings)doelen worden opgenomen in een inkoopproject. Achteraf is het dus mogelijk om te rapporteren over het succes van een inkooptraject. En zo verzamelt u waardevolle informatie voor volgende projecten.