Workforce

Maak een afspraak

U wilt de beste persoon op de juiste plek, maar ook de kosten in de hand te houden. Bedrijven staan steeds meer onder druk om zich te verantwoorden over uitgaven voor extern personeel. Verrassend genoeg zijn deze gegevens vaak niet direct voorhanden. Door het gehele inhuurproces te stroomlijnen kunt u besparingen realiseren en weet u precies wie u als tijdelijk personeel inhuurt, bij welke leverancier en tegen welke kosten.

Zicht op inhuur van extern personeel
Van personeelsaanvraag en contractering tot urenregistratie en facturatie. Met Esize Workforce maakt u het volledige inhuurproces van extern personeel sneller en efficiënter. De oplossing helpt u bij de verschillende stappen in het proces: het vastleggen van raamovereenkomsten, functieprofielen, personeelsaanvragen, kandidaatselectie en het opstellen van inzetcontracten en urenregistratie. Het systeem koppelt al deze stappen aan elkaar en zo voorkomt u dat gegevens steeds opnieuw handmatig moeten ingevoerd worden. U hoeft zich niet langer bezig te houden met tijdrovende administratie- en autorisatieprocedures en kunt zich volledig inzetten voor het plaatsen van de beste persoon op de juiste plek.

Besparen door bundelen
In de praktijk werkt elke afdeling vaak met eigen aanbieders van extern personeel. U kunt forse besparingen realiseren door de inhuur in uw hele organisatie te bundelen en raamcontracten af te sluiten. Onze oplossing ondersteunt u bij het vastleggen van tarieven en overige afspraken met de leverancier in een raamcontract. Deze informatie kunt u vervolgens combineren met vacaturegegevens. Zo kunt u bijvoorbeeld de tarieven per functieprofiel weergeven.

Doeltreffende communicatie
Verbeter de samenwerking met uw leveranciers door doeltreffende en eenvoudige communicatie. Met Esize Workforce verstuurt u personeelsaanvragen met één muisklik naar de diverse gecontracteerde aanbieders, zonder de noodzakelijke autorisatiestappen over te slaan. Op basis van de cv’s die uw leverancier aanbiedt, kunt u via het systeem kandidaten uitnodigen voor een gesprek. De software zorgt dat de leveranciers op eenduidige wijze worden geïnformeerd over de geselecteerde en afgevallen kandidaten.

Gestroomlijnde inhuurprocessen
Heeft u een kandidaat geaccepteerd? Met deze oplossing kunt u ook eenvoudig het inzetcontract voor uw inhuurkracht samenstellen en registreren, zodat u effectief gebruik maakt van eerder vastgelegde gegevens. De inhuurkracht kan elektronisch zijn of haar urenstaat invullen in het systeem. Na goedkeuring is deze klaar voor verwerking door de leverancier. De software ondersteunt de standaard die de uitzendbranche hanteert voor het versturen van elektronische berichten, dus urenstaten hoeven niet meer door de aanbieder te worden overgetypt. Ook voor uw leveranciers betekent dit een belangrijke procesverbetering. Goedkeuring van urenstaten gebeurt door zowel de klant als de leverancier. Zo vermindert u de kans op foutieve facturen en onnodige administratief werk.