Privacy & Cookies

Esize Netherlands B.V. vindt het belangrijk wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en vindt ook transparantie hierover belangrijk. Wij doen ons uiterste best om er veilig en overzichtelijk mee om te gaan. Hieronder beantwoorden we hopelijk uw vragen over uw persoonsgegevens binnen Esize Netherlands B.V.

Esize Netherlands B.V., gevestigd aan Leeuwenveldseweg 16A 1382 LX Weesp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens
Leeuwenveldseweg 16A, 1382 LX Weesp
+31 (0)294 752 700
info@esize.com
www.esize.com/nl

Persoonsgegevens die wij bewaren
Esize Netherlands B.V. bewaart alleen voor ons relevante informatie. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij bewaren:

 • Voor- en achternaam/geslacht
 • Emailadres en/of telefoonnummer
 • Functietitel
 • Naam en contactgegevens van de organisatie waar u werkzaam bent
  (adres, telefoonnummer, e-mailadres en website)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens valideren bij externe bronnen, zoals het controleren van uw functietitel op LinkedIn. Zo kunnen wij u op de juiste manier aanspreken.

Naast persoonsgegevens maken we gebruik van bedrijfsgegevens. Deze zijn niet traceerbaar naar personen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij bewaren
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@esize.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens bewaren
Esize Netherlands B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of communicatie voor marketingdoeleinden
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Esize Netherlands B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Esize Netherlands B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Esize Netherlands B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Esize Netherlands B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij ons bekende (zakelijke) persoonsgegevens bewaren we voor onbepaalde termijn.
Wij wijzigen of verwijderen persoonsgegevens op verzoek van de betreffende contactpersoon.

Delen van persoonsgegevens met derden
Esize Netherlands B.V. deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Esize Netherlands B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Esize Netherlands B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Esize Netherlands B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we content en advertenties op maat kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wilt u meer weten over cookies en hoe wij deze inzetten, bekijkt u dan ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Esize Netherlands B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@esize.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij alles in het werk stellen om uw identiteit te verifiëren. Te denken valt aan verificatie van uw e-mailadres en uw bedrijfsgegevens.

Esize Netherlands B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Esize Netherlands B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@esize.com

Wijzigingen privacyverklaring
Esize Netherlands B.V. behoudt zit het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.