Pers

Betere beslissingen op basis van actuele budgetinformatie met Esize

Esize, leverancier van Cloud Spend Management-oplossingen, introduceert een nieuwe softwaremodule voor budget management, waarmee organisaties real-time inzicht krijgen in hun actuele budgetten. Aan de hand van overzichtelijke dashboards en uitgebreide budgetrapportages houden zij grip én controle over hun uitgaven en kosten, en nemen zij betere beslissingen op basis van betrouwbare data. Esize Budget Management biedt complete functionaliteit voor budgetbeheer en -bewaking en vormt een onmisbare schakel in het complete Purchase to Pay-platform voor contractmanagement, bestellen, inhuur van extern personeel, en factuurafhandeling.

Esize Budget Management
“Budgetten zijn een belangrijk instrument voor organisaties om te bepalen hoeveel financiële ruimte er is voor aankopen. Door vooraf een goede inschatting te maken van de kosten die budgethouders gaan maken, zorgen organisaties dat er niet teveel wordt uitgegeven. Effectief budgetmanagement draagt niet alleen bij aan beter cashmanagement, maar helpt ook bij het (bij)sturen van financiële resultaten”, zegt Paul van Rietschoten, Chief Technology Officer van Esize. “Esize Budget Management biedt inkoop- en financieel managers de flexibiliteit om op meerdere niveaus budgetten toe te kunnen wijzen aan bijvoorbeeld afdelingen, kostenplaatsen, kostensoorten of gebruikers. Zo kan een organisatie op ieder moment de budgetten monitoren en het budgetgebruik door het hele jaar heen weergeven”.

Automatische updates van budgetten
“Een budget moet er voor zorgen dat er niet meer wordt uitgegeven dan daadwerkelijk beschikbaar is. In Esize Budget Management zien budgethouders bij het beoordelen van een contract, inkooporder of factuur direct wat de impact is op het budget. Nadat een verplichting is aangegaan, wordt deze automatisch gereserveerd op het budget. Zo hebben budgethouders altijd inzicht in het resterende budget wanneer zij transacties goedkeuren en kan er nooit onverwacht te veel worden uitgegeven”, aldus Paul van Rietschoten.

Overzichtelijke budgetrapportages
Met Esize Budget Management hebben organisaties alle informatie overzichtelijk in één systeem met een dashboard voor uitgebreide budgetrapportages. Hiermee krijgen zij eenvoudig een duidelijk beeld van de kosten en uitgaven op zowel individueel als op bedrijfsbreed niveau. Budgetten kunnen worden vastgelegd aan de hand van meerdere criteria (zoals afdelingen, kostenplaatsen, kostensoorten, commoditygroepen, gebruikers en combinaties hiervan). Daarmee is het mogelijk om een volledig budgetplan van een organisatie vast te leggen en op elk niveau budgetten te kunnen bekijken tot in het kleinste detail!

Geïntegreerde oplossing
“Onze klanten hebben steeds hogere verwachtingen als het gaat om transparantie en controle over processen en uitgaven, en zoeken daarbij de juiste ondersteuning. Wij zien in de markt dan ook een groeiende belangstelling voor geïntegreerde oplossingen die organisaties helpen om hun uitgaven beter inzichtelijk te krijgen. Daarom zoeken wij continue naar verdere uitbreiding van het platform met nieuwe functionaliteiten die inkoop- en financieel professionals helpen om hun doelstellingen te bereiken”, vertelt Paul van Rietschoten. “De eerste reacties uit de markt zijn zeer positief. Uiteraard nodigen wij belangstellenden van harte uit om contact met ons op te nemen!”

Meer persberichten