Esize Gebruikersgroep

Wij streven naar actieve betrokkenheid van klanten bij de ontwikkelingen van onze producten en dienstverlening. Want de input van onze gebruikers stelt ons in staat om continue te werken aan verdere verbeteringen van onze oplossingen. Klanten geven richting aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en functionaliteiten van onze software. Esize heeft een unieke samenwerking met klanten in de vorm van een actieve gebruikersgroep, die de gebruikers niet alleen een uitstekende belangenbehartiging garandeert maar die vooral ook voorziet in actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Esize platform.

Participatie in productontwikkeling
Naast de bekende contactkanalen via onze accountmanagers, projectleiders, consultants en de helpdesk, heeft Esize een onafhankelijke vereniging van actieve gebruikers. Deze gebruikersgroep richt zich in samenwerking met Esize op het optimaliseren van de toegevoegde waarde van de software en diensten voor organisaties die zijn aangesloten op het Esize platfom. Dit doet ze onder meer door actief te participeren in productontwikkeling. De leden van de gebruikersgroep formuleren en delen business cases die dienen als onderbouwing van voorstellen voor aanvullingen of aanpassingen in functionaliteiten. Daarnaast kan de gebruikersvereniging input geven op de inhoud van nieuwe releases en wordt ook actief betrokken in de ontwikkeling daarvan. De gebruikersvereniging komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Daarnaast heeft het bestuur periodiek overleg met het management van Esize. Naast het bespreken van productontwikkeling vindt er op verschillende niveaus uitwisseling plaats over kennis en gebruikerservaringen.