Pers

Esize ontwikkelt ‘future-proof’ platform voor e-factureren

Esize, onderdeel van Proactis – leverancier van Spend Management en B2B eCommerce-oplossingen, introduceert een nieuw e-facturatie portaal dat het voor klanten een stuk eenvoudiger maakt om elektronische facturen op een betrouwbare en veilige manier te ontvangen. Met de nieuwe oplossing beschikken organisaties over één beveiligd ontvangstpunt waar alle inkoopfacturen binnenkomen en validatie plaatsvindt. Het portaal ondersteunt internationale standaarden in UBL, XML, PEPPOL en meer. Met de nieuwe ontwikkeling komt Esize tegemoet aan de groeiende vraag naar een toekomstbestendige oplossing om facturen 100% digitaal af te handelen via het Esize Source-to-Pay platform. Esize klanten voldoen hiermee aan de Europese richtlijnen die vanaf 18 april 2019 van kracht worden voor overheidsinstanties en publieke zakenpartners om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken.

‘’Alhoewel de voordelen van e-factureren duidelijk zijn, lijkt de implementatie ervan in de praktijk vaak nog een grote drempel. Organisaties die facturen willen uitwisselen worden vaak geconfronteerd met handmatige processen die nodig zijn om de documentstructuur, informatie en formaten in kaart te brengen. Automatiseren maakt deze processen vaak juist complexer in plaats van eenvoudiger. Wij willen onze klanten dit werk uit handen te nemen en processen efficiënter te maken. Vanuit deze gedachte hebben wij het e-facturatie portaal ontwikkeld”, vertelt Eric van Hinte, Lead Developer
bij Esize. Het nieuwe portaal maakt het voor klanten mogelijk om UBL- facturen te ontvangen via e-mail, via web service endpoint of via PEPPOL acces point.
Na ontvangst vindt automatisch validatie plaats van de factuur (onder meer op KvK-nummer, IBAN-nummer, dubbele factuurnummers, onbekende leverancier).
Na goedkeuring wordt de factuur als concept doorgestuurd naar het Esize platform of een bestaand financieel of ERP-systeem.

De belofte van e-factureren is groot. Het scheelt administratiekosten en zorgt ervoor dat facturen sneller worden verwerkt en betaald. En zowel klant als leverancier krijgen beter inzicht in het facturatieproces. Paul van Rietschoten, Chief Technology Officer bij Esize: “Wat wij zien in de markt is dat veel financieel professionals de grootste besparings- kansen zien in de administratieve processen die samenhangen met factuurverwerking. Dat zien wij als een gemiste kans, want aan deze processen gaat een heel traject vooraf. Om over de volle breedte van een organisatie besparingskansen te kunnen ontdekken en benutten, zul je moeten zorgen voor voldoende kwaliteit in zowel het strategische- als het operationele inkoopproces. Dat betekent ook dat bestellingen volgens contractafspraken geplaatst worden bij vooraf geselecteerde leveranciers en dat daarnaast autorisatie en budgetcontrole vooraf plaatsvinden. Het factuur- verwerkingsproces is dan eerder een formaliteit dan een hoofdzaak. Wil een organisatie echt efficiëntie vergroten, kosten verlagen en meer controle krijgen over uitgaven, dan moet de focus verlegd worden van het digitaliseren van papieren processen naar procesintegratie tussen inkoop en financiën. Wij adviseren u graag.”

Gaat u aan de slag met e-factureren? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het Esize e-Facturatie portaal? Wilt u weten wat het Esize-platform voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u contact met ons op voor een persoonlijke afspraak.

Meer persberichten