Zorg

De zorgsector zoekt de balans tussen een stijgende zorgvraag en begrensde financiële mogelijkheden. Marktwerking, kostenbeheersing en efficiëntie zijn actuele thema’s. De druk op organisatie en financiering van de zorg dwingt aanbieders tot strategische keuzes om duurzame groei in de bedrijfsvoering te integreren, maar ook kwalitatieve en efficiënte zorg te garanderen.

Kostenbeheersing
Fusies, allianties, bezuinigingen, DOT, zorgzwaartepakketten (ZZP’s), sterkere invloed van verzekeraars, groeiende maatschappelijke vraag om transparantie. Allemaal ontwikkelingen die de zorgsector onder druk zetten. Marktwerking betekent een ingrijpende kentering naar een vraaggestuurd zorgsysteem. De tijd dat een zorginstelling een zo compleet mogelijk zorgpakket aanbood ligt achter ons. Afhankelijk van concurrerend aanbod en de wensen van regionale overheden lijkt specialisatie het antwoord. Steeds meer aanbieders onderscheiden zich op sterke punten en zoeken de samenwerking met andere instellingen als het gaat om minder ontwikkelde zorgdiensten. Zorgverleners die een gefundeerde keuze maken voor hun marktpositionering maken de beste kans om te slagen. Deze realiteit dwingt organisaties om meer bedrijfsmatig te werken. ‘Meer doen met minder’ is het devies. Procesoptimalisatie en kostenreductie begint met inzicht in uw huidige processen. Maar ook volledige transparantie in bedrijfsbrede uitgaven, met de nadruk op betrouwbare stuurinformatie om kostenbeheersing mogelijk te maken.

Transparante zorg
Het interne toezicht binnen zorginstellingen is ook een actueel thema. De Zorgbrede Governance Code en de Wet Toezicht Zorginstellingen verplichten aanbieders om verantwoording af te leggen over bestedingen en stakeholders verwachten expliciete en transparante informatie over risicomanagement en kwaliteit van zorg. Zorginstellingen moeten aantonen dat ze in control zijn. Om aan de eisen van regelgeving en transparantie te voldoen, is corporate governance en een effectieve risicobeheersing noodzakelijk. Deze ontwikkelingen vragen om ondersteunende systemen die interne processen efficiënter laten verlopen, bijdragen aan een verlaging van bedrijfsbrede uitgaven en zowel financiële als operationele risico’s tot een minimum helpen te beperken.

Inzicht en controle
Zorg dat u inzicht heeft in uw kosten en dat u deze uitgaven beheerst. Kies voor een oplossing om uw kosten structureel te verlagen, die past bij uw situatie. Wij kunnen u hierbij helpen door uw inkoop- en facturatieprocessen efficiënter en inzichtelijker te maken. Zo kunnen de kosten die met deze processen samenhangen aanzienlijk omlaag worden gebracht. Toonaangevende organisaties hebben, door inzet van onze oplossingen, de afgelopen jaren belangrijke kostenbesparingen kunnen realiseren.